روش نگهداري و حمل و نقل اسپرم منجمد در گاوهاي صنعتي

از سال 1960، دامداران با پي بردن به اهميت تلقيح مصنوعي و مزاياي آن، استقبال قابل توجهي از اين مورد نموده كه از آن زمان تاكنون اين كار به سرعت در بين گاوداران رايج گشته و به صورت امري متداول درآمده است. در ايران نيز اين تكنيك در تمامي گاوداري هاي صنعتي و برخي گاوداري هاي نيمه صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
    استفاده از روش تلقيح مصنوعي به سرعت جايگزين گاو نر شده و فوايد بسياري براي گاوداران دارد. زيرا با اين روش، فحلي گاو در زمان مناسب و حتي در حين فعاليت هاي روزمره گاوداري شناسايي شده و تلقيح صورت مي گيرد. هزينه پايين عمليات تلقيح مصنوعي، ثبت دقيق زمان تلقيح و آبستني و تهيه شناسنامه توليدمثلي دقيق براي گاو، استفاده از اسپرم هاي پروف شده با ارزش اصلاحي بالا، توليد شده توسط كمپاني هاي معتبر اسپرم (بالاخص كه اخيرا اسپرم هاي تعيين جنسيت شده كه تحولي اساسي در صنعت گاوداري ايجاد خواهد كرد) و كنترل بيماري هاي توليدمثلي از مهمترين مزاياي اين روش مي باشد.
    مهمترين عيب اين روش اين است كه برخي تكنسين ها و افراد آموزش ديده تلقيح مصنوعي، علم خود را در روش هاي كاربردي اين تكنيك افزايش نداده و تنها به مهارت عملي خويش تكيه مي نمايند. در نتيجه علي رغم صرف هزينه، امر تلقيح از موفقيت خوبي برخوردار نمي گردد كه اين مساله سبب كاهش درصد آبستني كه يكي از شاخص هاي مديريت مطلوب گاوداري است، مي گردد.
    در صورتي نسبت هاي استاندارد براي آبستني گله به دست خواهد آمد كه همراه با كسب مهارت هاي عملي تلقيح مصنوعي، اصول بهداشتي و تكنيكي اين كار نيز توسط ماموران تلقيح رعايت گردد. بنابراين عمليات تلقيح مصنوعي كاملا بايد زير نظر دامپزشك و مدير توليد گاوداري باشد. به طوري كه كنترل ثبت دقيق اطلاعات توليدمثلي از اهم وظايف مديريت توليد و كنترل كافي عمليات تلقيح و آموزش تكنيك هاي جديد در زمينه تلقيح مصنوعي به عهده دامپزشك فارم خواهد بود.
    امروزه كمپاني هاي معتبر بسياري در امر تهيه و توزيع اسپرم در كل دنيا فعاليت مي نمايند كه اسپرم را تحت شرايط كنترل شده استاندارد توليد و به همراه كليه اطلاعات مورد لزوم (كاتالوگ اسپرم) به گاودار عرضه مي نمايند.
    با اين همه، در صورتي كه كار با اسپرم به دقت صورت نگيرد، اسپرم ها به سرعت فاسد شده و درصد گيرايي اسپرم و عمليات تلقيح مصنوعي گله با توجه به هزينه هاي صورت گرفته با مشكل مواجه مي گردد.
    نحوه ي نگهداري و مواظبت از اسپرم منجمد، مخزن ازت مايع و ساير وسايل مورد استفاده نقش به سزايي در نتايج حاصل از تلقيح مصنوعي گاو دارد. زماني كه اسپرم منجمد خريداري شده به مخزن ازت مايع گاوداري منتقل گرديد، حفظ و كنترل كيفيت آن وظيفه تكنسين مربوطه خواهد بود.
    معمولا كمپاني هاي توليد اسپرم، اسپرم را در پايوت هاي 25/0 و 5/0 ميلي ليتر و طول 7/13 سانتيمتر بسته بندي مي كنند. اين حجم از اسپرم منجمد شده داراي تعداد كافي از اسپرماتوزوئيدهاي زنده است كه اگر به نحو صحيح و در زمان مناسب فحلي در رحم گاو قرار داده شود، منجر به آبستني مي گردد.
    در زمان تلقيح بايد پايوت را از تانك ازت مايع خارج و براي ذوب شدن در حداقل زمان ممكن در ظرف آب 35 درجه سانتي گراد قرار داد. لذا مامور مربوطه بايد با حداكثر مهارت و سرعت اين كار را انجام دهد تا اينكه اسپرم ها در معرض نوسانات دمايي خارج از تانك ازت قرار نگيرند.
    ظرف آب گرم بايد در نزديكي مخزن ازت مايع قرار گرفته و محل باكس تلقيح حتي الامكان سرپوشيده و بادگير نباشد تا اينكه تغييرات آب و هوا در فصول سال در كيفيت دماي محل تلقيح تاثير چنداني نداشته باشد.
    اسپرم هاي منجمد كه در دو نوع ml 25/0 و ml5/0 مي باشد در حرارت 35 درجه سانتي گراد حداقل به ترتيب 20 و 40 ثانيه نياز است تا از حالت اسپرم منجمد به مايع و حدود درجه حرارت بدن برسد. سريع بودن تغيير حالت اسپرم از جامد به مايع سبب مي شود مقدار تلفات اسپرماتوزوئيد به حداقل برسد و در نتيجه درصد گيرايي تلقيح بالا رود. البته تكنسين تلقيح بايد براساس دستورالعمل هاي صادره توسط شركت هاي توليدكننده اسپرم عمل نمايد، اما برنامه كلي شركت ها به صورت دستورالعمل بالا مي باشد.
    ظرف چند دقيقه حداكثر (15 دقيقه) پس از ذوب كردن اسپرم بايد عمليات تلقيح صورت پذيرد. مهمترين مساله، حفاظت از شوك سرما بعد از مرحله ذوب كردن است. مجددا اهميت سرپوشيده بودن جايگاه تلقيح گاو يادآوري مي گردد.
    درجه حرارت مطلوب دماي محيط 25 درجه سانتي گراد
    درجه حرارت بدن دام 38 درجه سانتي گراد
    آب 35 درجه سانتي گراد
    ازت مايع 196- درجه سانتي گراد
    به صورت خلاصه اهم توصيه هاي كاربردي به شرح ذيل خواهد بود:
    1- تهيه ليست اسپرم هاي موجود در تانك ازت و آشنايي مامور تلقيح با نحوه دسته بندي اسپرم ها در تانك ازت.
    2- قبل از شروع به عمليات تلقيح مصنوعي ضدعفوني و شعله زني با الكل تمامي وسايل مورد استفاده در تلقيح كه از اهم موارد مي باشد.
    3- بالا آوردن كوبلت محتوي اسپرم ها تا زير خط انجماد تانك ازت مايع و سرعت عمل مامور تلقيح در زمان برداشتن پايوت اسپرم از داخل كوبلت ها.
    4- استفاده از انبر مخصوص جهت برداشتن پايوت.
    5- حداكثر زمان بستن درب تانك ازت 10-8 ثانيه مي باشد.
    6- اسپرم خارج شده از تانك ازت را به هيچ وجه نبايد مجددا به داخل آن برگرداند.
    7- در هر زمان فقط يك پايوت را از انجماد خارج كنيد و حتما از يك دماسنج الكلي جهت تنظيم دماي آب استفاده نماييد.
    8- دقت نماييد كه درجه حرارت سرنگ تلقيح با درجه حرارت آب يكسان باشد. براي اين كار مي توان از درجه حرارت بدن به همراه استفاده از يك حوله كاغذي يا پارچه تميز استفاده نمود تا از تغييرات عوامل جوي حفظ شود.
    9- از يك دستمال كاغذي مناسب يا پنبه استريل جهت خشك و محافظت كردن پايوت استفاده نماييد. وجود يا آلوده شدن به آب سبب مرگ اسپرماتوزوئيدها و كاهش قدرت باروري آنها مي گردد.
    10- مامور تلقيح بايد سعي نمايد تمامي عمليات مزبور با نظم و ترتيب و سرعت كافي انجام پذيرد.
    11- هر دو هفته يك بار سطح ازت تانك را بازرسي نماييد.

منبع http://www.iranagrimagazine.com

+ نوشته شده توسط عرفان آقاداداشی در چهارشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 19:55 |

نشانه هاي كمبود ويتامين E در طيور

 

ويتامين E موثرترين آنتي اكسيدان بيولوژيكي بوده و كمبود آن منجر به تخريب اكسيد اتيو بافتهاي حاوي ليپيد مي شود آثار زيان بار كمبود ويتامين E طي يك دوره 3-4 هفته اي و پس از تخليه كامل ذخاير اين ويتامين از بافتها بروز مي نمايد. علائم كمبود از كاهش بار وري تا ايجادعلائم و نشانه هاي اختصاصي بر اساس سن و جنس متفاوت است .

 آثار اختصاصي كمبود ويتامين E كه تحت شرايط تجاري اهميت اقتصادي هستند به شرح زير مي باشند:

خيز زير جلدي

اكسيداسيون لايه هاي ليپيدي غشاهاي سلولي مفروش كننده ديواره مويرگها منجر به دگرگوني ساختار اين سلولهاي شد و موجب افزايش نفوذ پذيري و نفوذ مايع و اكسودا به بافتها ي زير جلدي مي گردد كه در اغلب موارد اين حالت به صورت تورمي نرم در پشت چينه دان مشاهده مي گردد . جوجه هاي حاصل از مرغهايي كه دچار كمبود ويتامين E هستند .

در سن دو هفتگي علائم خيز زير جلدي (Exudative Diathesis) را نشان می دهند . در موارد پيشرفته كمبود خونريزي زير جلدي نيز ممكن است مشاهده شود .

انسفالومالاسي :

افزايش محتوي ليپيدي هر اندامي موجب نياز بيشتر به ويتامين E جهت ممانعت از اكسيد اسيون مي شود مقادير فراوان ليپيد در بافت مغزي موجب حساسيت فراوان اين اندام نسبت به كمبود ويتامين E مي گردد . انسفولومالاسي (Encephalameixie) با ايجاد جراحات استجاله اي در مغز در جوجه هاي جوان تا سن 6 هفتگي  و دراثر خيز و خونريزي در مخچه مشاهده مي شود . زمان بروز نشانه اي درمانگاهي تحت تاثير سطوح ويتامين E است . كه توسط مرغ مادر به زرده منتقل شده و جهت استفاده جوجه در زمان تفريح در دسترس مي باشد ميزان احتياجات ويتامين E همچنين تحت تاثير اسپدلينولنيك خوراك مي باشد .

 دستروفي عضلاني:

استحاله ديستروفيك سلولهاي عضلاني در اثر كمبود ويتامين E اغلب در عضلات سينه وران مشاهده مي گردد . ماكيان در همه سنين نسبت به ديستروفي عضلاني (Muscular Dystrophy) حساس بوده و هنگامي كه عضلات پا مبتلا مي شود به طور مشخصي علائم عدم تعادل را نشان داده و تمايل به راه رفتن نداريد. در موارد شديد كمبود ويتامين E جراحات استحاله اي ممكن است در سنگدان و عضلات قلبي نيز مشاهده گردد . ميزان شدت جراحات همچنين تحت تاثير كمبود اسيدهاي آمينه گوگردي نيز مي باشد .

باروري و قابليت جوجه در آوري :

تخريب اكسيداتيو بافت بيضه و اسپرموها موجب عقيم شدن خروسها مي گردد . در موارد پيشرفته كمبود ويتامين E عقيم شدن خروسها ممكن است به صورت دائمي ادامه يابد قابليت جوجه در آوري در اثر مرگ جنين ها ابتدا در چهارمين روز انكوباسيون ومجدداً ر 2-3 روز قبل از تفريح كاهش مي يابد مرگ جنيني گردش خون رخ مي دهد .

 توليد تخم مرغ :

كاهش توليد تخم مرغ به طور اوليه در اثر تخريب اكسيداتيو فوليكولهاي تخمدان ايجاد شده و سپس طي 2-3 هفته همزمان با تخليه كامل بافتها از ويتامين E به ميزان وسيعي نمايان مي شود در مرغهاي مادر در اثر كمبود ذخيره ويتامين E در زرده به خاطره افكنده شده و در نتيجه تكامل جنين و همچنين سرزندگي جوجه هاي حاصل طي اولين هفته زندگي تحت تاثير قرار مي گيرد .

 سر زندگي جوجه ها :

طي اولين روزهاي پس از تفريح و تا زمان تكامل كافي دستگاه گوارش جوجه ها قادر به استفاده از ويتامني E  خوراك نيستند و احتياجات فيزيولوژيكي ويتامين E طي 4-5 روز اول زندگي مي بايستي از طريق زرده تامين شود . جوجه هاي حاصل از مرغهاي مادر دچار كمبود ويتامين E مقادير ناكافي از اين ويتامين دريافت نموده و در نتيجه نسبت به عوامل استرس زاي فيزيولوژيكي و ايمونولوژيكي بسيار حساس وضعيفي داشته و دچار تلفات بالايي طي اولين هفته زندگي مي شوند .

علاوه بر اين جوجه ها در صورتي كه با خوراك حاوي مقادير ناكافي مكمل ويتامين E تغذيه شوند . علائم كمبود ويتامين E را نشان خواهند داد .

 پاسخ ايمني :

نقش ويتامين E در پاسخ ايمني سلولي و هموره بخوبي شناخته شده است كمبود ويتامين E منجر به پاسخ ايمني كمتر از حد معمول مي گردد . تحت شرايط تجاري انقال پادتن مادري و نيز پاسخ به واكسيناسيون نيز ممكن است كمتر از حد مناسب باشد . رد موارد شيوع بيماري باعلائم باليني پاسخ ايمني كمتر از حد معمول بوده و پاسخ به مواد دارويي نيز در كمترين ميزان مي باشد و ممكن است مدت زمان بيماري طولاني شود .

 هموليز گلبولهاي قرمز :

سطوح ناكافي و يتامين E در بدن گلبولهاي قرمز را نسبت به تخريب اكسيداتيو غشاء سلولي مستعد مي نمايد . اكسيداسيون لايه هاي ليپيدي غشاء سلولي سبب افزايش نفوذ پذيري سلول و نهايتاً ايجاد هموليز (Haemolysis) گلبولهاي قرمز مي شود .

 

منبع http://www.iran-poultry.com 

+ نوشته شده توسط عرفان آقاداداشی در سه شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 15:6 |

وباي طيور (پاستورلوز پرندگان ) در بوقلمون

 

وباي طيور بيماري واگيرداري است كه پرندگان وحشي واهلي را گرفتار مي كند وبه طور كلي به صورت سپتي سمي ويا پنوموني وبا درصد واگيري وتلفات بالا بروز مي نمايد .

سويه هاي پاستورلا مولتوسيدا ممكن است از نظر حدت وبيماريزايي متفاوت باشند . عوامل مختلف ، بخصوص استرس ها وشيوع ناقلين بيماري از جمله موش وموش صحرايي مي توانند درتشديد بيماري مؤثر باشند . باكتري درمحيط خارج از بدن دوام چنداني ندارد ونسبت به ضد عفوني كننده ها واقدامات عمومي بهداشتي حساس مي باشد . دربين پرندگان اهلي (به استثناي پرندگان آبزي ) بوقلمون حساسترين آنهاست .

به طور كلي بيماري دربوقلمون به دو شكل فوق حاد وحاد بروز مي كند. درشكل فوق حاد ممكن است هيچ علائم باليني درشروع بيماري ديده نشود وفقط تعداد زيادي پرنده در وضعيت خوب بدني مرده يافت مي شوند . علائم درشكل حاد عبارتند از افسردگي شديد ، بي اشتهايي ، سيانوز ، ترشحات خونابه اي از دهان واسهال بدبو، دربرخي موارد مزمن نيز لنگش وپيچش گردن ايجاد مي شود.

دربازرسي پس از مرگ ضايعات شامل پرخوني لاشه همراه با خونريزي هاي پتشايي درسراسر احشاء ونقاط نكروز سر سنجاقي دركبداست . اغلب پنوموني در ريه ها وجود داشته وريه ها به شكل گوشت پخته مشاهده مي شوند ، عارضه پري هپاتيت نيز ممكن است ايجاد شود.

تاييد تشخيص با كشت وجدا سازي عامل بيماري امكان پذير است ، درشكل فوق حاد بيماري ، درگسترش تهيه شده ازكبد يا قلب كه با متيلن بلور رنگ آميزي مي شوند ، باكتري هاي دو قطبي رنگ شونده را نشان مي دهد . بيماري وباي طيور فوق حاد آن در سريع است كه به هيچ درماني مجال نمي دهد واز اين رو، درمان در مبارزه با اين شكل بيماري ارزش چنداني ندارد ، ولي در اشكال شايعتر بيماري يعني حاد وتحت حاد ، دارو ها تا هنگامي كه به كار مي روند ، مؤثر هستند . از سولفاكينوكسالين يا سولفامتازين در دان و ترجيحا درآب آشاميدني مي توان استفاده نمود . تتراسيكلين ها در آب يا از راه تزريق به كار مي روند . ساير دارو هاي مؤثر از راه آب آشاميدني شامل اريترومايسين ، سولفاديازين توام با تري متوپريم مي باشند.

تزريق پني سيلين - استرپتوما يسين به طور همزمان با واكسينا سيون به طور موفقيت آميزي در توقف اپيدمي هاي بيماري  در گله هاي بو قلمون استفاده شده است . به هنگام استفاده از تتراسيكلين در دان بايد از ميزان بالا يعني 300 - 400 در تن استفاده نمود وچنين درماني بايد 3-2 هفته جهت كنترل كامل بيماري ادامه يابد . با اين وجود ، حتي پس از اين درمان ، بيماري ممكن است مجددا عود كند . اگردريك مزرعه تاريخچه اي از عفونت با پاستورلا مولتو سيدا وجود داشته باشد ، به كار بردن واكسن توصيه مي شود . اين واكسن مي تواند  به صورت دو گانه وتوام با اريزوپلوتريكس روزيوپاتي باشد. زمان اولين تزريق واكسن در سن 8-7 هفتگي وزمان دومين تزريق 4 هفته بعد از آن است .

دربرخي ايالت هاي آمريكا يك واكسن زندة پاستورلا مولتوسيدا موجود است كه از طريق آب آشاميدني تجويز مي شود . با اين وجود ، علي رغم استفاده از واكسن احتمال تلفات تا 4 % وجود دارد ، ولي به طور كلي ثابت شده است كه واكسن هاي غير فعال همراه با مشوق ايمني از كارآيي مناسبي برخوردارند.    

 

+ نوشته شده توسط عرفان آقاداداشی در یکشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 21:36 |

كريپتوسپوريديوم

اين انگل به دليل بيماريزا بودن براي انسان و حيوان توجه قابل ملاحظه اي را به خود معطوف داشته است . عفونت هاي روده اي ناشي از اين انگل از اولين روز هاي زندگي مي تواند پرنده ها را گرفتار كند ، اما فقط گزارش هاي اندكي در مورد همراهي آن با شكل باليني وجود دارد . در مقابل ، گزارش هاي زيادي عمدتا از آمريكا ، درباره ي عفونت هاي قسمت هاي فوقاني دستگاه تنفس وجود دارد كه همراه با بروز علائم ومرگ وميردر گونه هاي مختلف پرندگان از جمله ماكيان ، بوقلمون ، بلدرچين و طاووس است .علائم باليني بيماري شامل سرفه ، تنگي نفس وترشحات از چشم وبيني مي شود . در انگلستان تورم ملتحمه به دليل آلودگي با انگل كريپتوسپوريديوم در قرقاول گزارش شده است . اين گونه موارد باليني درسنين بين 11-2 هفتگي مشاهده شده است . تشخيص عفونت دستگاه تنفس براساس شناسايي انگل (با قطر ميكرون 6-2) واقع در سطوح بافت پوششي مخاطات مربوطه در برش هاي بافتي استوار است . هيچ داروي اختصاصي مؤثر عليه اين انگل موجود نيست .

+ نوشته شده توسط عرفان آقاداداشی در یکشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 21:35 |

بيماري آسپرژيلوز

 

تعريف

آسپرژيلوس بيماري عفوني پرندگان است وعامل آن قارچ مي باشدواز خصوصيات آن ناراحتي تنفسي ووجود پلاكهاي كازئوز (پنيري )درريتين وكيسه هاي هوائي مي باشد.

 به عنوان يك بيماري حاد پرندگان جوان وارد عمل شده وتعداد زيادي مبتلا شده ومي ميرندونيز بعنوان يك بيماري مزمن تعداد كمي از پرندگان را مبتلا مي كند. اسم مترادف آن پنوموني جوجه هاي سراز تخم درآورده مي باشد.

 

عامل بيماري

 قارچي است بنام ASPERGILLUS FUMIGATUS بيماري اولين بار در فرانسه در سال 1856 گزارش شده است قارچ درطبيعت منتشر مي شود وگياهان وحيوانات وانسان را مبتلا مي نمايد وطيور را نيز به همين گونه بيمار مي كند . دردرجه حرارت اطاق ودرجه حرارت بالاتررشد مي كند . كلني هاي جوان آبي مايل به سبز هستند ودركشتهاي كهنه تيره مي شوند.اسپورهاي قارچ آسپرژيلوس بسيار مقاوم هستند وبه روشهاي معمولي نمي توان آنها را ازبين برد وبنابراين بيماري به آساني منتقل مي شود.

عامل بيماري در محيط سابوروآگار (SABOURUUD AGAR) در درجه حرارت اطاق آزمايشگاه وحتي دردرجه حرارت بيشتر رشد مي كند.

 

حساسيت

تمام پرندگان ، حيوانات وانسان وگياهان حساس هستند پرندگان جوان خيلي حساس مي باشند ونيمچه هاي تخمي وبلدرچين بيشتر ازجوجه ها حساس مي باشند.

 

اپيدميولوژي

بيماري در سراسر جهان وجود دارد واسپورهاي قارچ تقريبا به صورت عالمگير ظاهر مي شوند. وثابت شده است كه تمام مواد بستر(كود گياهي ، پوسته بادام زميني وپوشال بخاري پوست درخت ،كاه ) عامل بيماري را در خود نگهداشته اند آسپرژيلوس به صورت اسپوراديك بوجود آمده وبصورت يك مشكل براي مرغداري در مي آيدوبندرت بشكل اپيدمي تظاهر مي كند.

 

انتقال بيماري

انتقال بيماري از طريق استنشاق اسپورهاي قارچ در هچر هاي آلود ، فارم هاي پرورش مرغ مادر وبستر ويا غذايي آلوده صورت مي گيرد . بسياري از پرندگان بوسيله محيط آلوده مي شوند.اين بيماري زياد مسري نيست ، مطالعات اخير نشان داده است هنگاميكه رطوبت محيط بالا رفته در محيط آلوده به قارچ آسپرژيلوس انتشار آلودگي كم شده است .بعدا SHAKEY از دانشگاه كلرادو گزارش داد كه صاف كردن هواي هچري باعث كم شدن تلفات به ميزان 6% درجوجه هاي گوشتي شده است .

 

نشانيهاي بيماري

درفرم حاد تنفس با دهان باز ،  حالت خواب آلودگي واز دست دادن اشتها وبطور اتفاقي نشانيهاي فلجي وتشنج دربلدرچين ها مشاهده شده است (كه هر دو اين نشانيها دراثر سم قارچ يا عفونت قارچي مغز ايجاد شده است ). درفرم مزمن از دست دادن اشتها ، عدم رشد ، تنفس با دهان باز ، لاغري ، سيانوز (آبي وتيره رنگ شدن پوست )وبالاخره مرگ از نشانيهاي بيماري است . اختلالات سلسله اعصاب مركزي (پيچيدن گردن وغيره ) دربعضي از پرندگان دريك گله آلوده مشاهده مي گردد.

 

دوره بيماري

دوره بيماري تا حد زيادي به سن وقدرت پرنده مربوط مي شود . درفرم حاد (2 تا 4 هفته ) وآنهائيكه شديدا آلوده شده اند مي ميرند . مرگ ومير دربلدرچين ها بطور متوسط 5تا 20 درصد است و ممكن است تا 50% نيز برسد . درشكل مزمن دوره بيماري چند هفته تا چند ماه وتلفات معمولا كمتر از 5 درصد است

 

جراحات بيماري

جراحات دانه دارسفت وسخت دردستگاه تنفس بخصوص ريتين وكيسه هاي هوائي ظاهر مي شود . اين جراحات را پلاك مي خوانند زيرا دريك طرف تحدب ودرظرف ديگر تقعر دارند . پلاكهاي مذكور از اكسوداي پنيري زرد رنگ شكل مي گيرند كه دريك طرف كلني قارچ جمع شده (مركز عفونت ) درريتين مجاري هوا وكيسه هاي هوائي ظاهر مي شوند . جراحات قارچي مغز (آنسفاليت ) درپرندگاني كه اختلالات سيستم اعصاب مركزي را نشان ميدهند مشاهده مي شود.

 

تشخيص بيماري

تشيخص تجربي درموقع اتوپسي مبتني برتاريخچه بيماري است و جراحات تيپيك در پرندگان آلوده ومشاهده قارچ درآزمايش ميكروسكپي وبطور مستقيم بيماري را مشخص مي كند . تأييد آزمايش مستلزم جدا كردن قارچ از جراحات پنيري شكل است وكشت قارچ 3 تا 7 روز طول مي كشد واين بستگي تامي به رشد قارچ در محيط آزمايشگاه دارد .

 

درمان

درماني براي موارد انفرادي پرندگان آلوده نيست .از طريق بالا بردن ميزان رطوبت محيط مي توانيم انتشار بيماري را كنترل ويا حداقل محدود نمائيم . از بين بردن منبع آلودگي ودرمان گله با استفاده از داروهاي ضد قارچ (مايكوستاتين وكنترل كننده قارچ سديم يا كلسيم پروپيونات يا ويوله دوژانسيان ) درغذا يا سولفات مس (1در 2000) يا ROCON  درآب براي مدت 3 تا 5 روز توصيه مي شود وبستر را با استفاده از ميكروب كش روغني بمنظور كنترل گردو غبار هواي محيط واسپور قارچ موجود درآن اسپري مي نمايند . در مواردي كه بيماري بطور شديد منتشر گرديده است قبل از تجويز دارو در گله بستر بايستي تعويض گردد . سولفات مس براي فلزات فاسدكننده آنها محسوب مي شود بنابراين دارو بايستي در ظروف لعابي وشيشه اي يا سفالي ويا پلاستيكي توزيع شود.

 

پيشگيري

زدودن منبع عفونت (بستر، ساختمان ، دستگاه جوجه كشي يا غذا ) وتميز كردن كامل آن ضد عفوني وگاز دادن مرغداري بايستي مورد نظر قرار گيرد. قبل از هربارخوراك دادن دان خوريها را تميز كرده واز مصرف غذاهاي كپك زده بايستي پرهيز كرد. پوشال باران خورده وكهنه ويا تراشه هاي چوب را كه از مدتها پيش نگهداري شده اند نبايدمصرف نمود. بستر كپك زده يا بستري كه مقداري از پوسته درختان درآن است بايستي از مصرف خارج گردد.

 

+ نوشته شده توسط عرفان آقاداداشی در یکشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 21:32 |

استفاده از دانه های خیسانده و جوانه زده در تغذیه ی پرندگان زینتی

اگرچه باید همیشه مقداری دانه ی خشک در ظرف غذای پرنده ها موجود باشد ، اما اگر دانه های خیسانده را نیز در اختیار پرنده ی خود قرار دهید ، پرنده ی شما با علاقه ی زیادی آنها را خواهد خورد . در اینجا ، منظور از دانه های خیسانده دانه هایی است که به مدت ۱ روز در آب گرم خیس خورده اند تا روند جوانه زدن در آن تحریک شود . با آغاز این روند ، تغییراتی در ارزش غذایی دانه به وجود می آید . برای مثال ، تغییرات شیمیایی به وجود آمده سبب افزایش میزان پروتئینهای موجود در دانه می شود . دقیقا به همین علت ، بخصوص در دوره ی پر ریزی و تولید مثل که ذخایر پروتئینی بدن پرنده به حداقل رسیده است ، از این نوع دانه ها بیش از سایر مواقع استفاده می شود .

از آنجا که محیط گرم و مرطوب محیط بسیار مناسبی برای رشد قارچها است ، زمانی که دانه های خیسانده را بخصوص در یک اتاق گرم در اختیار پرنده ی خود قرار می دهید ، مراقب باشید که آنها کپک نزنند . هر روز ، پیش از آنکه دانه های خیساده را در اختیار پرنده ی خود قرار دهید ، آب روی آنها را خالی کنید و دانه ها را در ظرفشویی و با استفاده از آب جاری بشویید  . سپس بگذارید دانه ها کاملا خشک شوند و بعد دانه های خشک شده را در یک ظرف غذای جداگانه که به همین منظور در داخل قفس پرنده قرار داده اید ، بریزید . اگر این ظرف غذا را هر روز صبح پر می کنید ، باید عصر همان روز دانه های باقیمانده را از ظرف خارج کنید و آن را فردا صبح پیش از پر کردن از دانه های خیسانده کاملا بشویید . همزمان با شستشوی ظرف غذای حاوی دانه های خیسانده ، کف قفس را نیز تمیز کنید تا مطمئن شوید حتی یک دانه ی خیسانده در کف قفس باقی نمانده باشد .

مدتهاست که از میان دانه های روغنی ، شلغم سیاه  و از میان دانه های غلات ، دانه ی قناری ساده و خوشه ی ارزن را پس از خیس کردن و در واقع به صورت دانه های خیس کرده در اختیار قناریها قرار می دهند . تخم آفتابگردان ، چه واریته ی سفید و چه مخطط آن ، را نیز می توان به صورت خیسانده در اختیار پرنده قرار داد . از خیساندن تخم آفتابگردان سیاه خودداری کنید ، چون این دانه رنگ سیاه را به داخل آب پس زده  و به عقیده ی بعضی از پرورش دهندگان پرندگان زینتی برای پرنده ها مضر است .

اخیرا در میان کسانی که در منزل طوطی نگه می دارند ، تمایل بیشتری به استفاده از حبوبات برای تامین بخشی از نیازهای غذایی پرنده به وجود آمده است . مخلوطی از نخود ، لوبیا و عدس را که قبلا در آب خیس خورده اند، می توان به عنوان غذای طوطی مورد استفاده قرار داد . دانه های مانگ (mung beans) را ، حتی اگر در فروشگاه محل نزدیک شما یافت نشود می توان به مقدار زیادی از بازرگانانی که مخصوصا در کار تهیه و توزیع غذای پرنده هستند ، تهیه کرد . اگر مقدار دانه ی مصرفی پرندگان شما چندان زیاد نیست  ، بهتر است آن را از فروشگاه های شهر خودتان تهیه کنید . مگر آنکه مایل باشید دانه ی مورد نظر را از طریق پست از یک فروشنده ی با سابقه و متخصص در امر تهیه ی دانه های مخصوص تغذیه ی  پرندگان تهیه نمایید .

از دانه های جوانه زده ی حبوبات که جوانه های آنها کاملا مشخص شده و دارای برگ و ساقه گردیده است نیز می توان در تغذیه ی پرنده استفاده کرد . پیش از آنکه از این دانه ها برای تغذیه ی پرنده ی خود استفاده کنید ، تمام جوانه ها و برگهای آن را کاملا با آب بشویید . اصولا دانه های جوانه زده خیلی زود فاسد می شوند و خراب می شوند و به محض آنکه کوچکترین اثری از کپک یا پلاسیدگی در آنها مشاهده شد ، باید از دسترس پرنده خارج شده و دور ریخته شوند

+ نوشته شده توسط عرفان آقاداداشی در جمعه شانزدهم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 21:12 |
 

برای دیدن تصاویر حیوانات اینجا کلیک کنید 

 

برای دیدن تصاویر حیوانات اینجا کلیک کنید 

 

+ نوشته شده توسط عرفان آقاداداشی در یکشنبه چهارم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 21:6 |

نام علمي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhynchus mykiss مي باشد. در زبان روسي Mykiss به ماهي قزل آلاي رنگين كمان و پولادسر اطلاق مي شود. قزل آلاي رنگين كمان از خانواده Salmonids است و نام عمومي اين ماهي Rainbow Trout مي باشد.

شكل ظاهري :

اين گونه بواسطه دارابودن 100 تا 161 فلس در خطوط افقي بر روي بدن ، 8 تا 12 عدد شعاع بر روي باله مخرجي مشهور و شناخته شده است. استخواني كه در قسمت جلويي سقف دهانش است در داراي دندانهاي ميله اي شكلي مي باشد. خالهاي قرمز بر روي بدن ندارد اما خالهاي تيره رنگ كوچكي در پشت و باله هاي انتهايي وجود دارد.باله پشتي داراي 10 تا 12 شعاع است. باله سينه اي داراي 11 تا 17 شعاع مي باشد. آبششهايش داراي 16 تا 22 شيار است. نرهاي اصلاح ن‍ژاد شده پوزه اي کشيده دارند. فك پاييني شان قلاب شكل است و سقف دهانشان به رنگ سفيد مي باشد. 

رنگ آميزي :

بطور كلي رنگ در آنها بسيار متنوع است. قزل جويبار تيره تر و بيشتر رنگارنگ است نسبت به روشنتري و نقره اي بودن قزل آلاي پولادسر كه در درياها و درياچه ها زندگي مي كنند. برخي از انواع دريايي و درياچه اي علامتهاي نارنجي تا قرمز در پايين فك تحتاني دارند. در پشت و بر روي بالاي پهلويشان داراي رنگ آبي فولادي متمايل به سبز ، زيتوني نقره اي يا قهوه اي هستند. پهلوها و شكم به رنگهاي نقره اي ، خاكستري ، سفيد يا زرد متمايل به سبز مي باشد. طرفين سر و پهلوها مشخصأ برنگ صورتي است. پهلوي ماهي داراي نوار پهني از رنگ صورتي تا قرمز مي باشد يا داراي خطوطي به رنگ ياس بنفش با خالهاي كوچك مشكي است.

باله پشتي پيه مانند نزديك دم داراي حاشيه و خالهاي مشكي است. ممكن است بر روي باله هاي سينه اي ، شكمي و مخرجي تعدادي خال تيره رنگ یا بدون هيچگونه نشانه مشخصي وجود داشته باشد. باله هاي سينه اي و شكمي اغلب به رنگ نارنجي تا قرمز مي باشند. ماهي هاي تازه از تخم در آمده بسيار تيره هستند و پهلوهاشان داراي قرمز تيره يا زرشكي رنگ است. در قسمت بالاي پهلوي ماهي تعدادي خالهاي تيره وجود دارد. باله پشتي پيه مانند نزديك دم ماهي حاشيه اي مشكي رنگ دارد. بعضي از قزل آلاهايي كه در جويبار زندگي مي كنند برخي از اين نشانه ها را از دست نداده اند.

اندازه :

آنها در محيطهاي دريايي يا درياچه ها بوزني معادل 25 كيلو و 800 گرم در طول 122 سانتيمتر مي رسند. اما در جويبارها كوچكتر هستند.

شرايط محل سكونت :

ماهي قزل آلای رنگین کمان در رودخانه يا جويبارهايي كه در آن آبگيرها و مناطق كم عمق وجود داشته باشد، يافت مي شود. برخي از آنها در درياچه ها زندگي مي كنند. مثلأ در كانادا به آنهايي كه در رودخانه ها زندگي مي كنند Kamloops و به ديگرانشان كه به دريا مي روند Steelhead مي گويند. آنها مي توانند دماي 24 درجه سانتيگراد را تحمل كنند اما براي قزل آلا محيط بسيار گرمي است. آنها دماي زير 20 درجه سانتيگراد را ترجيح مي دهند. نوع دريايي آن معمولأ بين 1 تا 4 سال در آبهاي ساحلي در مناطقي كه عمق آب ، سطحي تا متوسط است مي گذرانند و پس از آن به آبهاي شيرين باز مي گردند. برخي از آنها به جويبارها باز مي گردند و پس از گذراندن چند ماهي به دريا مراجعه مي كنند. قزل آلاي پولادسر زمستان را در دريا و در بهار جهت تخم ريزي به جويبار ها باز مي گردد.

سن و ميزان رشد :

با توجه به محل سكونت عمر متفاوتي دارند. در برخي از از درياچه ها بيش از 11 سال عمر مي كنند. اما تنها 3 تا 4 سال را در جويبارها و درياچه هاي كوچك مي گذرانند. رشد آنها با توجه به شرايط زيست محيطي به عواملي از قبيل : طول درياچه ، جويبار يا عمر درياچه ، مواد غذايي در دسترس ، بلندي از سطح دريا ، شرايط دما ، عرض جغرافيايي ، وسعت ، رقابت و تعامل با ديگر گونه ها و مانند آن بستگي دارد. بلوغ نيز با توجه به شرايط محيطي متغير است. در برخي از نرها علائم بلوغ در 9 ماهگي در آبهاي گرم جنوبي مشاهده شده است. اما بطور معمول در 3 تا 5 سالگي به سن بلوغ مي رسند.

ماهيهاي درياچه نئور نرخ رشدي معادل 7720 گرم در 3 سال و بيشتر را دارند. زيرا ميگوهاي آب شيرين غذايي عالي را براي آنها فراهم مي كنند. در درياچه تار منابع غذايي فقير مي باشد و بيشتر ماهيها از حشرات سطح آب تغذيه مي كنند لذا رشدشان ظرف 2 سال تنها 1400 تا 2300 گرم است.

تغذيه :

غذاي آنها معمولأ شامل : حشرات ، پلانگتنها ، خرچنگها ، كرمهاي آبي و خاكي ،‌ حلزونها ، زالوها ، تخم ماهيها و ديگر ماهيها مي باشند. آنها علاقه وافري به ماهي كيلكا و سگ ماهي دارند كه شايد به همين خاطر صيد با آنها مطلقأ ممنوع مي باشد. در درياچه گهر ملاحظه كردم كه حتي از خمير نان نيز روي بر نمي گردانند.

منبع http://www.majidlearn.com

+ نوشته شده توسط عرفان آقاداداشی در جمعه دوم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 13:26 |